home
Winter in Gloster Huis Op 19 maart is aan Vonne van der Meer de CLO literatuurprijs 2016 uitgereikt.
Een citaat uit het juryrapport:

Vonne van der Meer koos met Winter in Gloster Huis een onderwerp dat midden in de maatschappelijke discussie staat. Het begin van haar boeiende en menselijke roman doet denken aan een jongensboek  – de vondst van een verborgen schat. Maar eigenlijk gaat het ook over twee jongensachtige volwassen broers, die bloedernstig hun heel verschillende ideeën en idealen verdedigen over het levenseinde van de oud geworden mens die nog wel gezond is maar op het leven is uitgekeken en dood wil.  Thematisch in dit stijlvol geschreven boek is de liefde voor de waarde van het leven.

Voordat je naar voren komt, Vonne, wil ik nog iets meer over je roman zeggen. Binnen de jury dook voor dit boek opeens een bijnaam op: 'het boek Esther'. Waarom? We weten dat in het Bijbelboek Esther de naam van God niet voorkomt. Maar het heeft wel een uiterst ethisch karakter, in zichzelf en in de context.
Zo is het ook met Winter in Gloster Huis. De schaarse joods-christelijke verwijzingen zitten in een heel klein hoekje: een klok die een oud verlangen wekt, de titels van enkele romans waarin het geloof een rol speelt: Job, Lila.
Vonne van der Meer heeft een spraakmakend thema tot roman gemaakt. Ze heeft ervoor gekozen, zoals ze vertelde in een tv-interview, om haar persoonlijke geloof hierin niet expliciet te maken, omdat ze het idee had dat ze het onderwerp dan naar zichzelf als christen toe zou trekken. De roman is al vele malen geciteerd, tot in de Tweede Kamer toe. Het verhaal heeft een sterk ethische lading ten aanzien van de waarde van het leven voor de oud geworden mens. Maar ook de andere partij komt volledig aan het woord. De liefde heeft het laatste woord. Vonne van der Meer heeft haar thema vorm gegeven in een uitnemende stijl en compositie. De jury besloot de CLO-Juryprijs toe te kennen aan haar 'boek Esther': Winter in Gloster Huis.

Hans Werkman, juryvoorzitter
Winter in Gloster Huis